2 proti graffiti

Společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. od roku 2010 na základě výběrového řízení zajišťuje pro MČ Praha 2 odstraňování graffiti na vybraných domech a plochách.

Od 1. 1. 2010 bylo do projektu zařazeno přes 250 obecních domů, 40 školských a parkových domů a přes 350 domů soukromých majitelů.

V rámci projektu se o domy přihlášené do projektu pečovalo tak, aby se na fasádách neobjevovaly nechtěné graffiti. Po přihlášení byla se zájemci uzavřena smlouva a dům byl po stavební stránce připraven pro antigraffiti nátěr. Občas potřebné drobné opravy fasád si hradili přímo majitelé nemovitostí. V případě znehodnocení fasády nástřikem graffiti docházelo ve velmi krátké reakční době k odstranění graffiti z domu.

Zájemci o odstraňování graffiti mohou kotaktovat přímo Komwag a.s., který služby v této oblasti zajišťuje.

 

Pro již zaregistorvané program stále běží a jsou přijímány nové přihlášky.

logo

Partneři

 

Městská část Praha 2

 

Čistá dvojka