Postup přihlášení

Jak v případě zájmu postupovat?

1. Zájemce se přihlásí telefonicky na číslo 731 104 074 nebo e-mailem na adresu protigraffiti@komwag.cz

Je potřeba uvést:

  • adresu objektu;
  • jméno kontaktní osoby pro další jednání;
  • telefonní číslo;
  • kontaktní e-mail.

2. Náš technik si se zájemcem dohodne termín schůzky a osobně přijde zhodnotit technický stav fasády.

3. Po této schůzce technik navrhne řešení případných oprav, které je nutno provést před zahájením prací.

4. Podpis smlouvy (předkládá Komwag).

5. Schválení smlouvy ze strany MČ Praha 2 (zajišťuje Komwag).

6. Provedení odstranění případných stávajících graffiti a provedení antigraffiti ochrany fasády (penetrační nátěr).

7. Zahájení pravidelného monitoringu a odstraňování graffiti z fasády

Partneři

 

Městská část Praha 2

 

Čistá dvojka